Közösségi szolgálat

A Bodajki Általános Iskola az alábbi középiskolákkal kötött együttműködési megállapodást közösségi szolgálat teljesítése érdekében:

Móri Táncsics Mihály Gimnázium (Mór)

Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola (Székesfehérvár)

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium (Székesfehérvár)

Székesfehérvári Szakképzési Centrum I. István Középiskolája (Székesfehérvár)

Attila Király Gimnázium (Aba)

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Székesfehérvár)

Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium (Székesfehérvár)

Hang-Szín-Tér Művészeti Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Bodajk)

Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Várpalota)

Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum (Székesfehérvár)

Ha olyan programhoz jelentkezik a tanuló a közösségi szolgálat teljesítése érdekében, aminek költségvonzata van, azt a jelentkező tanulónak kell biztosítania (pl: tematikus kirándulás, jégkorong, osztálykirándulás stb.). Ezen költségek nagyságáról az Általános Iskolától kell információt kérni.

A közösségi szolgálatot végző tanulónak a programok során a Bodajki Általános Iskola házirendjét, szabályait be kell tartania. Ha ezeket a szabályokat, előírásokat a közösségi szolgálatot végző tanuló vétkesen megszegi, esetleg harmadik személynek, az Általános Iskolának vagy annak tanulóinak szándékosan okoz kárt, akkor az Általános Iskola a későbbiekben megtagadhatja a tanuló fogadását a programjaihoz.

A programokra történő jelentkezést e-mailen kell megtenni (titkarsag@altiskbodajk.hu). A jelentkezőnek az e-mailben fel kell tüntetnie a nevét, osztályát, iskoláját, illetve a kiválasztott programot.

A kiválasztást tartalmazó e-mailre az Általános Iskola kapcsolattartója (Nyerges Éva) válaszol, ami lehet a jelentkezés elfogadása, vagy elutasítása. Elutasítás esetén az Általános Iskola indoklást fog mellékelni. Elfogadó e-mail esetén a válasz tartalmazni fogja a programmal kapcsolatos tudnivalókat (pl. indulási idő, gyülekező hely, várható költség stb.).

Jelentkezni a kiválasztott program időpontját megelőző 10. napig lehet. Utána jelentkezést az Általános Iskolának nincs módjában elfogadni.

(Példa jelentkezésre: program időpontja október 15., akkor e-mailen jelentkezni október 5.-ig lehetséges!!!)

A programokon történő részvételért az Általános Iskola ellenszolgáltatást nem tud biztosítani, ezért ez a későbbiekben sem követelhető.

A jelentkező tanulónak a fenti szabályok megismerése után kell jelentkeznie, és a jelentkezéssel a tanuló tudomásul vette, és elfogadta a fenti rendelkezéseket!

Választható programok 2017-2018 I. félév[4605]