Diákcsere

A németországi Rödermark és Bodajk 1992-ben testvérvárosi szerződést kötött. A kapcsolat egyik legfontosabb célja a magyar és német fiatalok barátságának erősítése, valamint egymás kultúrájának megismerésén és támogatásán keresztül hozzájáruljanak a két nép kulturális együttműködéséhez, a békéhez egy egyesült Európában. Távolabbi cél az európai közös életre való felkészülés és a német nyelv ismeretének természetes közegben való alkalmazása. Még az első évben megtörtént a diákcsere, amelyet 15 éve rendszeresen folytatunk, évente 1-2 alkalommal. A legutóbbi találkozó 2007. tavaszán volt, a bodajki levelezőtársak mentek ez alkalommal Rödermarkba.

Német partneriskolánk több országgal tart kapcsolatot, ezek közül az egyik legaktívabban a bodajki iskolával. Színvonalas együttműködésünk is hozzájárult ahhoz, hogy testvériskolánk elnyerhette az „Európa Iskola” címet.

 

2006. június 17-én Bodajk Nagyközség Önkormányzata és a Bodajki Általános Iskola Nevelőtestülete Jochen Zeller, az Oswald-von-Nell-Breuning Iskola igazgatója részére Díszoklevelet adományozott, amellyel köszönetüket és elismerésüket fejezték ki Bodajk és Rödermark települések és a két iskola közötti kapcsolat erősítése során végzett következetes, kimagasló szakmai munkájáért és tiszteletre méltó, példamutató emberi magatartásáért.