Éves program

Bodajki Általános Iskola

2018/2019. tanév

 

A tanév során színházlátogatás bérleteseknek (alsó tagozat 2, felső tagozat 3 alkalom), valamint úszásoktatás a 3-4-5-6. évfolyamnak.

 

 

 

2018.

Augusztus 30-31.                    Gólyatábor

Szeptember 3.                    Tanévnyitó ünnepély

Szeptember 13-16.             Határtalanul kirándulás: Horvátország

Szept. 18. 6-7. óra              A takarítási világnap alkalmából udvari bútorfestés,    iskolaudvar takarítása (8. évf.).

Szeptember 24-27.             Szülői értekezletek (tájékoztatás az ellenőrzőkben, honlapon)

Szeptember 30.                  Tematikus kirándulás: Budapest

Október 5.                           Okt. 6-i megemlékezés a 4.órában,utána órarend szerint folytatódik a tanítás (ünneplő ruha)

Október 13.                        Tanítás, okt. 22-ét dolgozzuk le.

Október 24-26.                   Papírgyűjtés, elektronikai hulladékgyűjtés (alsó és     felső tagozatnak is)

Október 29 – nov. 2.           Őszi szünet

Október 26.                        Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

November 5.                      Az őszi szünet utáni első tanítási nap (A héttel folytatódik)

November eleje                  8. évf. pályaválasztási szülői értekezlet

November 7.                      17 óra fogadóóra

November 10.                     Tanítás, nov.2-át dolgozzuk le.

November                          Jégkorong- mérkőzés megtekintése (érdeklődő tanulók számára).

December                          Jégkorong- mérkőzés megtekintése (érdeklődő tanulók számára).

December 1.                      Tanítás, dec.24-ét dolgozzuk le.

December 2.                      Adventi gyertyagyújtás

December 6.                      Mikulás osztálykeretben (alsó)

December 3-7.                   Mikulás osztálykeretben (felső)

December 15.                     Tanítás, dec.31-ét dolgozzuk le.

December 20.                     Téli szünet előtti utolsó tanítási nap, karácsonyi ünnepség.

December 21.                     Tanítás nélküli munkanap

December 27 – jan. 2.         Téli szünet

 

 

 

 

 

2019.

Január 3.                            Téli szünet utáni első tanítási nap (A hét).

Január 9.                            17 óra fogadóóra

Január                               Jégkorong- mérkőzés megtekintése (érdeklődő tanulók számára).

Január 19.                          Központi felvételi írása (8. osztály)

Január 25.                          I. félév vége

Február 1.                          Félévi értesítők kiosztása

Február 4-7.                       Szülői értekezletek (tájékoztatás az ellenőrzőkben, honlapon)

Február 8.                          Farsang

Március 6.                          17 óra fogadóóra

Március 8.                          Nyílt nap

Március 14.                        4. órában márc. 15-i ünnepség az iskolában (utána folytatódik a tanítás).

Március 18-20.                   Papírgyűjtés (alsó és felső tagozatnak is)

Március 18-22.                   Témahét a fenntarthatóság jegyében

Április 17.                           DÖK nap

Április 18-23.                      Tavaszi szünet
Április 24.                           Tanítás nélküli munkanap

Április 25.                           Tavaszi szünet utáni első tanítási nap: B héttel kezdünk.

Április 22.                           Tematikus kirándulás: Vál, Agárd

Április 27.                           „Te szedd a kéken” csatlakozunk a Fejér Megyei Természetjáró Egyesület programjához (önkéntes alapon).

Május eleje                         Anyák napi megemlékezések

Május 17.                           Osztálykirándulások

Május 25.                           Tematikus kirándulás: Tata

Május 22.                           Országos mérés (idegen nyelvi 6. és 8. évf.)

Május 29.                           Országos kompetenciamérés (szövegértés/mat., 6. és 8. évf.)

Június 13.                          Gyermeknap

Június 14.                          Tanítás nélküli munkanap

Június 15.                          9 óra tanévzáró, ballagás

Június 25-29.                     Vándortábor: Pilis 5 nap (felső)

 

 

A változtatás jogát fenntartjuk!

 

 

 

 

 

 

 

Az iskola területén ruhagyűjtő konténer van, melybe a tanév során a feleslegessé vált ruhák elhelyezhetők. Az iskolában “felejtett” ruhákat a tanévzáró ünnepély után a konténerbe tesszük.

 

A házirend alapján:

Érkezés 7:30-kor. A szünetekben a gyerekek az udvaron tartózkodnak (kivéve a tízórai szünetben).

Tanítási időben a tanulók az iskolát engedély nélkül nem hagyhatják el!
Ha mobiltelefon órán megszólal, a tanár elveszi, és csak a szülő kaphatja vissza.
Ünnepélyeken sötét alsó, fehér felső viselése kötelező (tanévnyitó, tanévzáró, okt. 6., márc. 15.).
Piercing és egyéb testékszer használata tilos, egyéb ékszerek viselése a szülő felelősségére történhet, kivéve technika, testnevelés órákon, sportrendezvényeken, amikor ezek viselése is tilos!
Droghatású készítmények (cigaretta, alkohol, kávé, energiaital, drog) fogyasztása az iskola egész területén és minden rendezvényen tilos!

Az iskola panaszkezelési rendje a honlapunkon megtalálható!

Az iskola honlapjának címe: www.altiskbodajk.hu

Térítési díj befizetése: minden hónap 10-e utáni héten a gondnokságon.