Csengetési rend

Kategória: Egyéb | Csengetési rend bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Úszásoktatás

Kategória: Egyéb | Úszásoktatás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tanévnyitó

Kategória: Egyéb | Tanévnyitó bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tájékoztatás a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézményének nyári szakszolgálati ellátásának rendjéről

Tisztelt Szülő!

Ezúton tájékoztatom, hogy Intézményünk a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 34. § (4) bekezdése alapján folyamatosan – így a nyár folyamán – is működik. A fentiek alapján kérjük, a mellékelt igénylőlapon jelezze szakszolgálati ellátás iránti igényét a nyári időszakra vonatkozóan. Kérjük, igénylését az alábbi szempontok figyelembevételével jelezze:

–          pedagógusaink nyári szabadságolása miatt az ellátást a nyári időszakban csökkentett óraszámban tudjuk biztosítani,

–          esetenként előfordulhat, hogy a gyermekkel nem a tanévben megszokott pedagógus foglalkozik,

–          egyéni és csoportos foglalkozásokra egyaránt sor kerülhet.

Az igénylőlapokat 2017. június 30-ig kérjük leadni a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézményében. A beérkezett igények alapján a megadott elérhetőségeken tájékoztatjuk Önöket gyermekük nyári szakszolgálati ellátásának rendjéről.

                                                                                                                                                                

Tisztelettel:

2017. június 13.

                                                                                                                                                                                             Siteri Erika

                                                                                                                                                                                                                                                                                      igazgató                                      

 

Az igénylőlap letölthető az alábbi linken:

Igénylőlap nyári ellátásra

 

Kategória: Egyéb | Tájékoztatás a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézményének nyári szakszolgálati ellátásának rendjéről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Német Nemzetiségi Nap

Május 27-én Mányon rendezték meg a Megyei Német Nemzetiségi Napot.
Iskolánk 2. osztályos tanulói német versekkel, dalokkal készültek.
A lelkes, ügyes gyerekek vidám műsora mosolyt varázsolt a hallgatóság arcára.
A szereplőknek dicséret, szüleiknek köszönet a segítségért!
Kurjancsek Lászlóné

Kategória: Egyéb | Német Nemzetiségi Nap bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Etika vagy hit- és erkölcstan tantárgy választása

Tisztelt Szülők!

 

Értesítjük Önöket, hogy az EMMI rendelet 182/B § értelmében, ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre irányuló szándékát minden tanév május 20-áig írásban közölnie kell! Ehhez nyomtatvány az osztályfőnököktől kérhető.

Bodajk, 2017. május 10.

                                                                                        Mihalik Ferenc

                                                                                       igazgató

Kategória: Egyéb | Etika vagy hit- és erkölcstan tantárgy választása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Ökoverseny

2017. április 27-én ÖKOSZÍV néven környezet- és természetvédelmi csapatversenyt rendeztünk 3. és 4. osztályosok részére. A verseny célja, hogy a résztvevők megismerjék hazánk élővilágát, nemzeti parkjait,  a természet- és környezetvédelem főbb kérdéseit, játékosan sajátítsanak el ismereteket, hogy “szívvel, lélekkel” környezettudatosan éljenek.
Öt iskola adta le nevezését: Móri Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola, Magyaralmás, Sárkeresztes, Előszállás
  iskolái és természetesen a Bodajki Általános Iskola.
A versenyre csatakiáltással és egy kupakokból készített képpel készült mindenki. Az ünnepélyes megnyitó után öt állomáson kellett
  különböző feladatokat megoldani, majd közös barkácsoláson vettek részt a gyerekek.
A pontok összesítése után a következő végeredmény született.

                               I.  Magyaralmás

                               II.  Bodajk

                               III.  Előszállás

Gratulálunk a szép eredményekhez!
A csapatok oklevelet, könyvjutalmat és ajándékcsomagot kaptak.
Reméljük minden gyermek jól érezte magát és szép emlékeket őriz erről a délutánról.

Külön köszönjük a SELECTOR  és a BAK Kft. támogatását!

Kategória: Egyéb | Ökoverseny bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Iskolanyitogató foglalkozás a jövendő elsősöknek

Március 30-án nyusziváró foglalkozáson vettek részt a Zengő Óvoda és a Törpe-Ovi nagycsoportos óvodásai az iskola tornatermében.

Zenés tornával indult a délelőtt, majd nyuszis körjátékkal folytatódott. Lelkesen készítette el mindenki a nyuszi bábokat, melyek segítségével egy húsvéti mondókát is megtanulhattak a gyerekek.

Sorversenyek is színesítették a délelőttöt: tojásgurítás, répahordás, stb. A program végén mindenki kereshetett egy nyuszitojást a fészekben, bár ehhez is kellett egy kis bátorság.

Vidám dallal búcsúztunk el egymástól. Minden kisgyermek élményekkel gazdagodva térhetett haza az iskola előkészítő foglalkozásról.

 

Almádi Istvánné                                         Hadnagy Andrea

Kategória: Egyéb | Iskolanyitogató foglalkozás a jövendő elsősöknek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Az internethasználat veszélyei

Tisztelt Szülők!

Az internethasználat veszélyeire szeretnénk felhívni figyelmüket! 

 • A túlzásba vitt internetezés elszigetelheti, beszűkítheti a gyermek érdeklődését.
 • Életében a világháló, és a digitális világban zajló események kerülnek előtérbe. Elhiszi, amivel az interneten találkozik!
 • Tanulmányi eredményei romlanak.
 • A gyermeket hangulatingadozás, feszültség, ingerlékenység, idegesség, türelmetlenség, agresszió jellemzi.
 • Emberi kapcsolatai felszínessé válnak
 • Az internetezés életük más területeitől veszi el az időt. ( tanulástól, családi élettől, baráti kapcsolatoktól, sport tevékenységektől, szabadidős tevékenységektől, pihenéstől stb.)
 • A számítógép szellemi kapacitásunk jelentős részét leköti, ezzel szellemi és fizikai fáradtságot idéz elő, ami különféle betegségek kialakulásához vezethet.
 • Zárkózott, önbizalom hiányos fiatalok könnyen zaklatás áldozatává válhatnak.
 • Az a gyermek, aki az interneten szemtanújává, részesévé válik az erőszaknak, az ugyanúgy traumát élhet át, mint az áldozat. 

Mit tehet a szülő?

 

Egy kis oda­fi­gye­lés­sel és fel­ké­szü­lés­sel a gyer­me­kek biz­ton­sá­go­san, felelő­sen hasz­nál­hat­ják a digi­tá­lis világ eszközeit.

 • Használhatunk tartalomra, és felhasználási időre szűrő programokat, gyerekzárat. Állít­suk be az ott­honi szá­mí­tó­gépbiz­ton­sági funk­ci­óit, hasz­nál­junk biz­ton­sá­gos kereső­prog­ra­mot, a You­Tube–on állít­sunk be biz­ton­sá­gos hasz­ná­lati módot.
 • Fiatalabb gyermekeknél, érdemes a számítógépet a közös térben elhelyezni, így több lehetőségünk van odaülni mellé, beszélgetni internetezés közben.  Sok olyan lehetőséget kínál a világháló a játékoktól, az érdekes videókon át, a tanuláshoz kapcsolódó anyagokig, amelyet közösen élvezhetünk gyermekeinkkel. A közös digitális szórakozás nem csak a családi kapcsolatokat erősíti, de az internetről való kommunikációt is javítja. Ha együtt netezünk eltűnik a világháló titkos varázsa, és mintát nyújthatunk a biztonságos internethasználatra is.
 • A biztonságos internethasználat egyik legalapvetőbb feltétele, hogy a jelszavát senkinek se árulja el, még a legjobb barátjának se! Ha esetleg már megtette, azonnal változtassa meg azt.
 • Mindenképp beszélje meg a gyermekével, hogy a személyes adatait tartsa biztonságba, ne ossza meg senkivel!Ilyen személyes adat például a lakcím, a telefonszám stb.
 • Tudatosítsa, hogy internetes ismerősei, nem mindig a barátai is egyben.
 • Figyelmeztessük, jól gondolja át, mielőtt bármilyen képet feltölt a közösségi oldalra, mert ami egyszer a netre került, annak nyoma marad még akkor is, ha kitöröljük a posztot vagy a képet.

 

 

Kategória: Egyéb | Az internethasználat veszélyei bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Úszás

 

Tisztelt Szülők!

 

A közoktatási törvény által előírt ingyenes úszásoktatás április 7-én kezdődik. 

A buszok a sportcentrum elől a 3. és 4. évfolyamnak 12 35 – kor, az 5. és 6. évfolyamnak 14 00 – kor indulnak.

A 3. és 4. évfolyam kb. 15 00 órakor, az 5. és 6. évfolyam kb. 17 00 órakor érkezik vissza az  indulási helyhez.

Az úszás időpontjai:

április 7., 21., 28.

május 5., 19., 26.

június 2., 9.

Szülői segítséget szívesen fogadunk!

Kérjük, aki kísérni szeretne, jelezze az 581 – 040– es telefonszámon az időpont megjelölésével.

 

Mihalik Ferenc

                                                                                                                                                              igazgató

Kategória: Egyéb | Úszás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva