Befizetések

Az étkezési térítési díj befizetése csekken történik.

 

    Abos Barbara, ügyintéző

      Tel.: 22/581-040

 

Az étkezés lemondását, igénylését tárgynapon reggel 7.30 óráig szíveskedjenek jelezni az iskola titkárságán. Az étkezés lemondásának elmulasztása esetén az étkezés térítésköteles.