Befizetések

Az étkezési térítési díj befizetésének időpontja:

   Minden hónap 10. napja utáni héten.

 

Az étkezési térítési díj befizetésének helye:

      Bodajk, Bányász ltp. 21-22., Gondnokság

      Vasharapó Sándorné, ügyintéző

      Tel.: 22/581-040

 

Az étkezés lemondását, igénylését tárgynapot megelőző nap 14 óráig szíveskedjenek jelezni az iskola titkárságán. Az étkezés lemondásának elmulasztása esetén az étkezés térítésköteles.