Az internethasználat veszélyei

Tisztelt Szülők!

Az internethasználat veszélyeire szeretnénk felhívni figyelmüket! 

 • A túlzásba vitt internetezés elszigetelheti, beszűkítheti a gyermek érdeklődését.
 • Életében a világháló, és a digitális világban zajló események kerülnek előtérbe. Elhiszi, amivel az interneten találkozik!
 • Tanulmányi eredményei romlanak.
 • A gyermeket hangulatingadozás, feszültség, ingerlékenység, idegesség, türelmetlenség, agresszió jellemzi.
 • Emberi kapcsolatai felszínessé válnak
 • Az internetezés életük más területeitől veszi el az időt. ( tanulástól, családi élettől, baráti kapcsolatoktól, sport tevékenységektől, szabadidős tevékenységektől, pihenéstől stb.)
 • A számítógép szellemi kapacitásunk jelentős részét leköti, ezzel szellemi és fizikai fáradtságot idéz elő, ami különféle betegségek kialakulásához vezethet.
 • Zárkózott, önbizalom hiányos fiatalok könnyen zaklatás áldozatává válhatnak.
 • Az a gyermek, aki az interneten szemtanújává, részesévé válik az erőszaknak, az ugyanúgy traumát élhet át, mint az áldozat. 

Mit tehet a szülő?

 

Egy kis oda­fi­gye­lés­sel és fel­ké­szü­lés­sel a gyer­me­kek biz­ton­sá­go­san, felelő­sen hasz­nál­hat­ják a digi­tá­lis világ eszközeit.

 • Használhatunk tartalomra, és felhasználási időre szűrő programokat, gyerekzárat. Állít­suk be az ott­honi szá­mí­tó­gépbiz­ton­sági funk­ci­óit, hasz­nál­junk biz­ton­sá­gos kereső­prog­ra­mot, a You­Tube–on állít­sunk be biz­ton­sá­gos hasz­ná­lati módot.
 • Fiatalabb gyermekeknél, érdemes a számítógépet a közös térben elhelyezni, így több lehetőségünk van odaülni mellé, beszélgetni internetezés közben.  Sok olyan lehetőséget kínál a világháló a játékoktól, az érdekes videókon át, a tanuláshoz kapcsolódó anyagokig, amelyet közösen élvezhetünk gyermekeinkkel. A közös digitális szórakozás nem csak a családi kapcsolatokat erősíti, de az internetről való kommunikációt is javítja. Ha együtt netezünk eltűnik a világháló titkos varázsa, és mintát nyújthatunk a biztonságos internethasználatra is.
 • A biztonságos internethasználat egyik legalapvetőbb feltétele, hogy a jelszavát senkinek se árulja el, még a legjobb barátjának se! Ha esetleg már megtette, azonnal változtassa meg azt.
 • Mindenképp beszélje meg a gyermekével, hogy a személyes adatait tartsa biztonságba, ne ossza meg senkivel!Ilyen személyes adat például a lakcím, a telefonszám stb.
 • Tudatosítsa, hogy internetes ismerősei, nem mindig a barátai is egyben.
 • Figyelmeztessük, jól gondolja át, mielőtt bármilyen képet feltölt a közösségi oldalra, mert ami egyszer a netre került, annak nyoma marad még akkor is, ha kitöröljük a posztot vagy a képet.

 

 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.